ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ -20 ΦΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Β

-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ -16 ΦΩΤΟ

Α (2)

 

Α (1)

 

Β (1)

 

Β (2)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: