20 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΑ¨¨- Β ΜΕΡΟΣ

-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

20 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΑ¨¨- Α ΜΕΡΟΣ

Edmund Tarbell - Mother and Child in a Boat

Henri Lebasque - Boat on the Marne

John Singer Sargent - By the River

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: